หน้าหลัก  l  แผนผังเว็ปไซด์  l  คำแนะนำเกี่ยวกับเว็ปไซด์
  ขั้นตอนการให้บริการ l กฎหมายเพื่อประชาชน l ดาวโหลดเอกสาร l หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ l กระดานสนทนา l ร้องเรียนร้องทุกข์  


โหลดเอกสารสำคัญ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) รายละเอียดคลิ๊ค
   
แผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดคลิ๊ค
   
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนราษี รายละเอียดคลิ๊ค
   
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดคลิ๊ค
   
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดคลิ๊ค
   
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดคลิ๊ค
   
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) รายละเอียดคลิ๊ค